Deel 1: Kindertijd, jeugd- en studentenjaren (1929-1954)

1929
Martin Luther King Jr. wordt op 15 januari in Atlanta (Georgia) geboren. Zijn vader Martin Luther King Sr. is dominee en gehuwd met Alberta Williams. Martin Luther King zal opgroeien als tweede kind in een gezin met drie kinderen: zijn zus Christine is twee jaar ouder, zijn broer Alfred Daniel komt er een jaartje later aan.

1930-1940
In de jaren 1930 kreunt Amerika onder de economische gevolgen van de Great Depression. Als kind is King getuige van armoede zoals de lange rij wachtenden bij de broodbedelingen. Nog pijnlijker is de confrontatie met racisme en rassenscheiding, die door de zogenoemde Jim Crow-wetten volledig waren ingebed in de samenleving. Zeker in de zuidelijke staten, waar onder meer onderwijs, openbaar vervoer en restaurants voor zwart en blank gescheiden waren.

1944
In de zomer van 1944 -en in die van 1947- werkt King als jobstudent op een tabaksplantage in Connecticut. In die noordelijke staat wordt hij veel minder geconfronteerd met rassenscheiding, wat hem met enige tegenzin doet terugreizen naar de zuidelijke staten. Datzelfde jaar begint King met studies aan het Morehouse College in Atlanta.

1948
King studeert af aan het Morehouse College, waarna hij zich inschrijft aan het seminarie in Chester (Pennsylvania). Tijdens zijn studies aan het seminarie van Chester heeft hij de gelegenheid om in Philadelphia een lezing over Mahatma Ghandi bij te wonen. King raakt gefascineerd door Ghandi’s geweldloze protest, dat in India tot verandering van de samenleving had geleid.

1951
Een volgende stap als student is de University of Boston. King studeert er filosofie en theologie en wordt er sterk beïnvloed door de Afro-Amerikaanse burgerrechtenactivist Howard Thurman.

1952
Tijdens zijn studies aan de University of Bosten leert King zijn toekomstige echtgenote kennen: Coretta Scott. Ook zij is sociaal-maatschappelijk geëngageerd en afkomstig uit het zuiden van de Verenigde Staten. Een jaar later trouwen ze met elkaar.

1954
Nog voor King is afgestudeerd, krijgt hij al de functie van dominee in de Dexter Avenue Baptist Church in Montgomery (Alabama). King volgt er dominee Vernons Johns op.
Op vlak van de burgerrechten valt er dat jaar in Amerika een symbolische overwinning op te tekenen. Naar aanleiding van de zaak Brown vs Board of Education of Topeka beslist het Amerikaanse Hooggerechtshof dat rassenscheiding op openbare scholen onwettig was. Deze zaak was enkele jaren voordien aangespannen, nadat een zwart meisje geen toelating tot een blanke school had gekregen.