Deel 3 : van droom naar realiteit (1963-1968)

1963 (vervolg)
De March on Washington for Jobs and Freedom met Kings ‘I have a dream’toespraak was een indrukwekkend evenement maar op echt concrete maatschappelijke veranderingen is het wachten…Erger nog. Aanvankelijk wakkert het racistische geweld van de Ku Klux Kan en andere groeperingen nog aan. Een triest dieptepunt is de bomaanslag op de 16th Street Baptist Church in Birmingham, waarbij vier Afro-Amerikaanse kinderen om het leven komen.

Datzelfde najaar volgt nog meer wanhoop in de Verenigde Staten, wanneer president John F Kennedy wordt vermoord…

1964
Een historisch moment is ongetwijfeld de goedkeuring van de Civil Rights Act, de wet op de burgerrechten. Deze wet betekent een belangrijke stap vooruit voor de Afro-Amerikaanse gemeenschap, maar is niet het einddoel van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Ook de discriminatiemaatregelen ten aanzien van het stemrecht, zoals b.v. opleidingsniveau, moesten nog worden weggewerkt. Pas dan zou de Afro-Amerikaanse gemeenschap zich echt kunnen uitdrukken bij verkiezingen en verandering brengen in het sociale maatschappelijke debat.

King en andere leiders van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging zitten niet stil. King publiceert het boek ‘Why we can’t wait’ en coördineert o.a. acties in Alabama, Florida en Mississippi.

De ontwikkelingen in de Verenigde Staten worden over zowat de hele wereld nauwlettend in de gaten gehouden en eind 1964 ontvangt Martin Luther King de Nobelprijs voor de Vrede.

1965
Tijdens de protestacties met het oog op een versoepeling van het stemrecht blijft geweld nog al te vaak het antwoord van lokale autoriteiten. Op 7 maart 1965 -‘Bloody Sunday’- wordt in Selma (Alabama) een protestmars met bruut geweld afgeblokt.

Twee weken later lukt het de actievoerders wel en met Martin Luther King en John Lewis voorop trekken 25.000 mensen te voet naar Montgomery, hoofdstad van de staat Alabama. Een legendarische protestmars, die enkele maanden later resulteert in de goedkeuring van de Voting Rights Act.

1966
Na de goedkeuring van de nieuwe kieswet in 1965 verlegt Martin Luther King zijn actieterrein. Hij verhuist voor enkele maanden naar Chicago, destijds de meest racistische stad in het noorden van de Verenigde Staten. Kings acties focussen zich vanaf dan op de armoedebestrijding en de problematische huisvesting bij de Afro-Amerikaanse gemeenschap.

In juni zakt Martin Luther King opnieuw af naar het zuiden om er tussen Memphis (Tennessee) en Greenwood (Mississippi) deel te nemen aan de March Against Fear, een 220 km lange protestmars tegen racisme.

Tijdens deze March Against Fear lanceert Stokely Carmichael -ook bekend als Kwame Ture- de slogan ‘black power’. Geen toeval. Steeds meer jonge Afro-Amerikanen gaan zich in die dagen beginnen afzetten tegen Kings geweldloze aanpak van acties. Zij geloven meer in de extremere aanpak van de Black Power-beweging.

1967
Kings inzet voor een betere wereld gaat verder dan de strijd tegen rassenongelijkheid. Hij wil wereldvrede en verzet zich tegen de Amerikaanse defensiepolitiek in Vietnam. In New York geeft hij met ‘Beyond Vietnam’ een opmerkelijk anti-oorlogsbetoog, wat hem door veel Amerikanen niet in dank wordt afgenomen…

Ook de strijd tegen armoede blijft een focuspunt en King start de Poor People’s Campaign op met nadruk op jobs, minimum lonen en degelijke huisvesting voor alle Amerikanen.


King publiceert zijn boek ‘Where do we go from here: chaos or community?’

1968
Martin Luther King trekt op tournee om in verschillende Amerikaanse steden toespraken te geven. In Greensboro(Alabama) ontsnapt hij aan een aanval van de Ku Klux Klan, maar King is er niet helemaal gerust meer in… Dat blijkt enkele weken later tijdens een toespraak in Memphis, waar King naartoe was gereisd om steun te bieden aan de protestactie van het personeel van de reinigingsdienst.

Op 4 april 1968, een dag na de intussen legendarische ‘I have been to the mountaintop’ toespraak, wordt King op het terras van zijn hotel in Memphis doodgeschoten. Hij is dan amper 39 jaar oud. Amerika is in shock en over het hele land breken rellen uit.

Twee maanden na de moord op King wordt de dader gevat, maar tot op vandaag zijn er speculaties dat er misschien andere personen bij dit moordcomplot waren betrokken…