Martin Luther King strijdt voor burgerrechten in oudste stad van Amerika

picture-from-wwwaugustine1

Saint Augustine in de Amerikaanse staat Florida geldt als de oudste stad van Amerika en is tegenwoordig een aangename badplaats met veel toerisme. Midden jaren 1960 ging het er minder vredelievend en gezellig aan toe. Begin februari 1964, na maanden van racistisch geweld tegen de Afro-Amerikaanse gemeenschap in de stad en hun protest voor meer burgerrechten, riep Robert Hayling er de hulp van Martin Luther King bij. Hayling was lange tijd de plaatselijke leider van de Youth Council van de National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) geweest. Nadat hij zich in zijn protest tegen onrecht gewelddadig had verzet, zag hij zich verplicht op te stappen bij de NAACP. Toch wilde Hayling de strijd om meer gerechtigheid niet zomaar opgeven en vanaf februari 1964 kon hij rekenen op de steun van Martin Luther King en de Southern Christian Leadership Conference (SCLC).

In een eerste fase zorgde King er voor dat er medestanders vanuit het noorden van Verenigde Staten bij betrokken raakten. Onder meer de moeder van de toenmalige gouverneur van de staat Massachusetts kwam naar Saint Augustine om er deel te nemen aan de sit-ins en andere protestacties. Plots stond de burgerrechtenstrijd in St Augustine op de nationale agenda.

King zelf zou uiteindelijk pas in april 1964 naar Florida afzakken. In St Augustine gaf King verschillende speeches en hij benadrukte het geweldloze karakter van het protest. Elke geweldloze mars zorgde echter voor nieuwe aanhoudingen en geleidelijk aan geraakten de gevangenissen overvol. Blanke en zwarte activisten werden aangehouden, terwijl leden van de KKK vrij konden blijven rondlopen. Ook Martin Luther King kwam uiteindelijk enkele dagen achter de tralies terecht omdat hij in een ‘whites only’ restaurant wilde gaan eten …
De strijd was echter zinvol, want op nationaal niveau werden intussen de verschillende stappen tot goedkeuring van de cruciale Civil Rights Act toch gezet…

In volgende bescheiden maar overzichtelijke documentaire volgt een overzicht van de feiten in St Augustine tijdens de jaren 1963 en 1964 met aandacht voor de rol van Martin Luther King:

In volgend filmpje, gedocumenteerd met bescheiden fotomateriaal, vertelt Robert Hayling him self over zijn leven en zijn strijd voor de burgerrechten in St Augustine, Florida:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *