Memphis (Tennessee)

Als bakermat van de blues, de home town van Elvis Presley en steeds met zicht op de mighty Mississippi is Memphis werkelijk een van de meest boeiende steden in de Verenigde Staten. Helaas betekent Memphis ook het pijnlijke eindpunt van Kings leven. Op 4 april 1968, amper 39 jaar oud, werd Martin Luther King op het terras van zijn hotelkamer doodgeschoten.
Aanleiding voor zijn bezoek aan Memphis dat jaar was een langdurige staking van de vuilnisophalers. Een eerste protestmars in aanwezigheid van King was op rellen uitgedraaid, maar King bleef ijveren voor een vreedzame oplossing. Met gevaar op eigen leven!

Tijdens een toespraak in de Mason Temple Church of God in Christ werd duidelijk dat hij met de dood bedreigd werd. In zijn toespraak “I have been to the Mountaintop” verwoordde hij het als volgt: “ Like anybody, I would like to live a long life-longevity has its place. But I’m not concerned about that now. I just want to do God’s will.”

Motel Lorraine

Motel Lorraine

Het werden profetische woorden want een dag later werd hij vermoord. De plaats van de aanslag, Motel Lorraine, is intussen omgevormd tot het National Civil Rights Museum. Momenteel worden er grote renovatiewerken in het museum uitgevoerd. De heropening is voorzien in 2014.

Het National Civil Rights Museum

Het National Civil Rights Museum

Het National Civil Rights Museum, de tempel van de Church of God in Christ en tal van andere plaatsen in relatie tot burgerrechten maken deel uit van de Heritage Tour die door Elaine Lee Turner (heritagetours@bellsouth.net) wordt gegidst. Elaine Lee Turner was er in de jaren 1960 vaak bij wanneer er gedemonstreerd werd en ze wandelde ook in het gezelschap van Martin Luther King van Selma naar Montgomery.

Tijdens een bezoek aan Memphis kun je ook naar Slave Haven-Underground Railroad Museum. In deze 19de-eeuwse woning, destijds opgetrokken door de Duitse zakenman Jacob Burkle, werd een eeuw voor Kings passage in Memphis ook al gestreden voor vrijheid. Weliswaar op een heel andere manier. Het huis van Burkle fungeerde als schuilplaats voor slaven, net voor ze via de Mississippi naar het noorden van de Verenigde Staten of naar Canada vluchtten.

Een heel wat minder nobele plek in Memphis is het ruiterstandbeeld van Nathan Bedford Forrest in het naar hem genoemde park. Bedford Forrest geldt als de eerste Grand Wizard uit het bestaan van de Ku Klux Klan. Recentelijk is er heel wat kritiek gekomen op die ereplaats voor een toch wel bijzonder omstreden figuur.

Mountain Top

Mountain Top

Als tegengewicht is er in het centrum van Memphis alvast het kunstwerk ‘Mountain Top’ ter herinnering aan Kings laatste speech. Kings woorden vormen overigens een veel sterkere boodschap dan het racistische betoog van de Ku Klux Klan die intussen tot een veeleer marginale beweging is gedegradeerd.

Meer praktische informatie over een bezoek aan Memphis: www.memphistravel.com