Montgomery (Alabama)

De hoofdstad van Alabama is een belangrijke plek geweest in het leven van Martin Luther King en geldt als de bakermat van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging.

Een cruciaal moment is alvast de Montgomery-busboycot. Op 1 december 1955 weigerde Rosa Parks haar plaats in de bus aan een blanke passagier af te staan. Parks ging daarmee in tegen de toen van kracht zijnde wetten inzake segregatie en werd door de politie aangehouden. Als reactie weigerde de Afro-Amerikaanse gemeenschap in Montgomery een jaarlang de bus te nemen en uiteindelijk besliste het Amerikaanse Hooggerechtshof dat rassenscheiding op openbare bussen onwettig was. Het betekende een belangrijke overwinning inzake burgerrechten. Het verhaal van deze busboycot wordt vandaag toegelicht en uitgediept in de Rosa Parks Library & Museum.

Montgomery Rosa-Parks_Statue

In dit museum vind je ook voortdurend verwijzingen naar Martin Luther King, die een van de drijvende krachten achter de Montgomery-busboycot was. Kort voordien was hij dominee geworden in de Dexter Avenue Baptist Church, waar je vandaag in zijn spoor wordt rondgeleid.

De voormalige woning van King, waar hij van 1954 tot 1960 heeft gewoond, is nu een museum. Rondleidingen in dit Dexter Parsonage Museum gebeuren bovendien vaak door personen, die destijds King persoonlijk nog hebben gekend.

Het Dexter Parsonage Museum

Het Dexter Parsonage Museum

Op zoek naar sporen van Martin Luther King kom je in Montgomery ook uit op het Civil Rights Memorial Center dat door de Southern Poverty Law Center (SPLC) werd opgericht. In dit bezoekerscentrum is er aandacht voor Martin Luther King (vermoord in 1968) en voor zoveel andere slachtoffers van racisme en personen die hun leven verloren in de strijd voor burgerrechten in het zuiden van de Verenigde Staten. Onder hen o.a. Emmett Louis Till (14 jaar, vermoord omdat hij tegen een blanke vrouw aan het praten was), Willie Edwards (25 jaar, vermoord door leden van de Ku Klux Klan) en Medgar Evens (de 38-jarige burgerrechtenactivist die in Mississippi werd vermoord).

Montgomery Civil Rights Memorial Center

Het Civil Rights Memorial Center

Een interessante stop kun je ook maken aan het voormalige busstation van Greyhound. In 1961 was Montgomery een tussenstop voor de Freedom riders. Deze groep van blanke en Afro-Amerikaanse activisten wilden met een bustrip door de zuidelijke staten de rassensegregatie op de grote nationale buslijnen aanklagen. Onderweg kregen ze geregeld af te rekenen met racistisch geweld en ook bij hun aankomst in Montgomery werden ze met geweld onthaald. Hun ophefmakende passage wordt vandaag herinnerd met een museum, gevestigd op de locatie waar ze destijds hebben gestreden tegen rassenscheiding.

Nog een locatie in Montgomery met betrekking tot Martin Luther King en de Amerikaanse burgerrechtenbeweging is de First Baptist Church. Destijds was Ralph David Abernathy er dominee. Abernathy was een goede vriend van King en een trouwe metgezel in de strijd voor burgerrechten.

Voor meer praktische informatie voor een bezoek aan Montgomery: klik hier