Tuscaloosa (Alabama)

Tuscaloosa is de thuisbasis van de bijna 200 jaar oude University of Alabama, die zich de voorbije jaren een sterk sportief imago heeft aangemeten. Vooral dankzij de Crimson Tides, het universitaire football team, dat al meer dan 10 keer de nationale titel veroverde. Met een sportstadion, dat plaats biedt aan meer dan 100.000 supporters, kan het hier op wedstrijddagen dus best wel druk zijn…

Maar er is meer dan sport in Tuscaloosa. De University of Alabama heeft ook haar plaats in de geschiedenis van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Autherine Lucy was in 1956 de eerste Afro-Amerikaanse studente die zich op de toen nog volledig blanke universiteit had ingeschreven. Drie dagen mocht ze uiteindelijk slechts blijven, want medestudenten jouwden haar uit en bekogelden haar met eieren. Volgens de raad van bestuur was Lucy de reden van de commotie en was zij het dus die de universiteit moest verlaten…

Een volgende -meer succesvolle- etappe in de desegregatie van de University of Alabama volgde in 1963. Toen Vivian Malone en James Hood zich destijds kwamen inschrijven, had de toenmalig gouverneur van Alabama in de schooldeur plaats genomen om hen de toegang in hoogsteigen persoon te ontzeggen. Maar dat was buiten president Kennedy gerekend.

De president had ordehandhavers gestuurd, zodanig dat de twee Afro-Amerikaanse studenten het Foster Auditorium konden betreden (en gouverneur Wallace het mocht aftrappen).

Het Foster Auditorium

Het Foster Auditorium

Een al te vaak vergeten moment binnen het grote verhaal van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging is de zogenoemde ‘Bloody Tuesday’ die op 8 juni 1964 in Tuscaloosa plaats vond. Kort voordien had King zijn medewerker Rogers naar Tuscaloosa gestuurd om er de protestactiviteiten te coördineren. Nog voor er een grote demonstratie kon worden opgezet, viel de politie echter binnen in de First African Baptist Church. Het was de enige keer dat een politiemacht een kerk aanviel om het protest te breken. Voor herinneringen en memorabilia over het protest in Tuscaloosa kun je terecht bij kapper, dominee en burgeractivist Thomas Linton. Zijn kapsalon, Howard’s and Linton Barber Shop, is een curiosum met foto’s, krantenknipsels en andere memorabilia van die tumultueuze dagen in Tuscaloosa ten tijde van Martin Luther King.

Howard’s and Linton Barber Shop

Howard’s and Linton Barber Shop

Voor meer praktische informatie voor een bezoek aan Tuscaloosa: klik hier